« חזרה למילון מונחים

מגמה (Trend), אופן ההשתנות של מצב כלשהו לאורך ציר הזמן.

« חזרה למילון מונחים