« חזרה למילון מונחים

מודלים מנטליים (mentral models) המודלים שאיתם אנחנו מבינים ומפרשים את המציאות. ההשפעה של מודלים אלו על ההתנהלות של מערכות אנושיות היא רבה.

« חזרה למילון מונחים