« חזרה למילון מונחים

מודל בשלות של חשיבת עתיד (Foresight Maturity Model – FMM), המגדיר 5 רמות בשלות של הארגון בהטמעה של חשיבת עתיד. לפי המודל אפשר לקבוע באיזו רמה נמצא הארגון, בעזרת מדדים המראים באיזו רמה מבוצעים תהליכים בכל אחד מתחומי הליבה של חשיבת עתיד. המודל נועד לאפשר לארגון לבצע אבחון עצמי של הרמה בה הוא נמצא כארגון חושב עתיד, החל מרמה בסיסית, ועד למעמד של מוביל בתחום.

« חזרה למילון מונחים