« חזרה למילון מונחים

מודל החינוך הביתי (Homeschooling)

תהליך חינוכי אשר מנוהל בבית הלומד בו לוקחים ההורים אחריות על חינוך ילדיהם והלמידה לא מנוהלת על ידי מוסדות פורמליים חיצוניים

« חזרה למילון מונחים