« חזרה למילון מונחים

מודל החינוך החופשי (Unschooling)

דוגל בלמידה המונעת מאינטרסים אישיים וסקרנות, על בסיס חוויות חיים טבעיות, ובהן משחק, ביצוע מטלות ביתיות, התמחויות וניסיון בעבודה, נסיעות, ספרים, שיעורי בחירה, משפחה, מנטורים, ואינטראקציות חברתיות.

« חזרה למילון מונחים