« חזרה למילון מונחים

מודל שלושת האופקים (Three Horizons Model) הינו מסגרת חשיבתית המגשרת בין חשיבת עתיד לתכנון אסטרטגי וגיבוש מדיניות ארוכת טווח. המודל ממחיש בצורה גראפית כיצד סוגיות אסטרטגיות עשויות להשתנות עם הזמן. ה"אופקים" הם טווח הזמן הקצר, הבינוני, והארוך. המודל מציג את מידת ההתאמה האסטרטגית של הארגון לסביבה המשתנה, באופקי הזמן השונים.

« חזרה למילון מונחים