« חזרה למילון מונחים

מורכבות (Complexity), מציאות של ריבוי גורמים פעילים, המקיימים ביניהם קשרי גומלין והשפעות הדדיות, המקשות על פירוק האתגרים והתמודדות איתם.

« חזרה למילון מונחים