« חזרה למילון מונחים

מושכים (attractors), מושך (ביחיד) הוא כח במערכת המוביל להתרכזות האלמנטים סביבו.

« חזרה למילון מונחים