« חזרה למילון מונחים

מחקר ופיתוח (מו"פ), Research and development (R&D))

מחקר ועבודה יצירתית המבוצעים במגזר הציבורי או/ו הפרטי, על מנת לפתח טכניקות, סחורות ושירותים חדשים, במטרה להרחיב את הידע באמצעותו יתוכננו יישומים חדשים.

« חזרה למילון מונחים