« חזרה למילון מונחים

מיומנויות בין תחומיות (Interdisciplinary skills), יכולות לחשוב ולהשתמש בפרספקטיבות דיסציפלינריות שונות תוך פתרון בעיות בין תחומיות ויכולות ליצור קשרים על פני תחומים אקדמיים.

« חזרה למילון מונחים