« חזרה למילון מונחים

מיומנויות גופניות (Physical Skills), מיומנויות שיאפשרו לחיות באורח חיים בריא ומאוזן מבחינה פיזית ונפשית.

« חזרה למילון מונחים