« חזרה למילון מונחים

מיומנויות מטא-למידה – כולל מיומנויות ללמוד כיצד ללמוד (Meta-learning skills – including learning to learn skills), באות לידי ביטוי ביכולתו של אדם להיות מודע ולשלוט על למידתו. ניתן להגדיר מטא-למידה כמודעות והבנה של תופעת הלמידה עצמה לעומת ידיעת הנושא.

« חזרה למילון מונחים