« חזרה למילון מונחים

מיומנויות מתמטיות (Math Skills), מיומנויות אלה כוללות: החלה ופתרון בעיות; תקשורת והבעה; שילוב וחיבור; נימוק; יישום; הבנה וזכירה.

« חזרה למילון מונחים