« חזרה למילון מונחים

מיומנויות קוגניטיביות (Cognitive Skills), עומדות בבסיס היכולת להבין מידע חדש, להעריכו, לעבד ולנתח אותו, לצרפו לידע נוסף וליישם את הידע הנרכש בהקשרים רחבים. מיומנויות אלו יקדמו את הפרטים להיות בעלי מחשבה עצמאית, ביקורתית ויצירתית, יכולת גיבוש עמדה עצמאית והבעתה.

« חזרה למילון מונחים