« חזרה למילון מונחים

מיומנות ידנית (Manual dexterity), היכולת להשתמש בידיים בצורה מיומנת ומתואמת כדי לתפוס או לתפעל חפצים וליצור תנועות קטנות ומדויקות.

« חזרה למילון מונחים