« חזרה למילון מונחים

מיפוי דרכים (Roadmapping), תיאור גראפי ומילולי של סידרת אבני דרך ופעולות האמורות להוביל אל יעד עתידי מסוים.

« חזרה למילון מונחים