« חזרה למילון מונחים

מנופים (leverage points), המנוף (ביחיד) הוא מטאפורה למהלך שיש בכוחו לייצר השפעה משמעותית על המערכת כולה, באופן שבו השקעת האנרגיה בהובלת השינוי קטנה מההשפעה של התוצאה.

« חזרה למילון מונחים