« חזרה למילון מונחים

מניפת עתיד (Futures Hand-fan), הינה שיטה המאפשרת מיפוי של תרחישים שונים הנובעים ממגמת והווה, וסיווג שלהם על פי שלושה צירים: מידת הסבירות שלהם, מידת הנחשקות (רצוי או בלתי רצוי), ומרחקם מן ההווה. ראשית מקיימים הלומדים סיעור מוחין ומעלים מספר תרחישים על הכתב, לאחר מכן הם מתנסים בסיווג שלהם לפי מידת הסבירות ומידת הנחשקות) ולבסוף מציגים תרחישים אלו על המניפה באופן שמתייחס גם להערכתם למועד ההתרחשות האפשרי.

« חזרה למילון מונחים