« חזרה למילון מונחים

מסלול הלמידה (Learning Route), הינו הדרך הלימודית והרעיונית אותה עובד הלומדים עד הגשמת יעד מסויים, תוך שימוש בכלים פדגוגיים שונים. בהקשר של חשיבת עתיד מטרת מסלול הלמידה הינו ביסוס כשירות חשיבת העתיד של הלומדים. מסלול הלמידה מתחיל בהיכרות עם תחום חשיבת העתיד, החל מן הצורך בחשיבה על העתיד, מסרים ואמונות שעליו לאמץ על מנת להיות מסוגל לקיים חשיבת עתיד (עוגני כשירות), המסלול ממשיך להיכרות עם מושגים בחקר עתידים, היכרות עם רעיונות הנוגעים לעתיד ועם שיטות חשיבת עתיד (טריאדות חינוכיות). לאחר היכרות עם דוגמאות רבות מגיעה הסינתזה של ידע עתידני עובדתי (סינתזת נושאים) והסינתזה של שיטות לחשיבת עתיד (סינתזת שיטות) ויישום מתקדם בכשירות חשיבת עתיד גבוהה. הצוות המלמד נהנה ממידה רבה של גמישות ויכול לבנות ולהתאים מסלול למידה בחשיבת עתיד לתלמידיהם, למי המשך והעומק המובקש להם, כשם שמורי דרך מובילים את קבוצתם במשעול בלתי מוכר.

« חזרה למילון מונחים