« חזרה למילון מונחים

מעבר פאזה (phase transition), שינוי מערכתי מואץ המוביל למעבר ממציאות אחת למשנה בזמן קצר, לרוב על בסיס שינוי איטי נסתר.

« חזרה למילון מונחים