« חזרה למילון מונחים

מערכת מורכבת מסתגלת (complex adaptive system – CAS), מערכת עם מעגלי משוב מורכבים שמגיבה לשינויים בסביבה באופן המאפשר לה להשתנות ולהתאים את עצמה לשינוי.

« חזרה למילון מונחים