« חזרה למילון מונחים

מערכת מושגית (conceptual system) היא התפיסה המערכתית שלנו, המורכבת מהמון הבנות מושגיות שמתחברות יחד ויוצרות מערכת של הבנות.

« חזרה למילון מונחים