« חזרה למילון מונחים

מערכת סגורה (closed system), מערכת שהיא סגורה להשפעה חיצונית ולכן התהליכים בתוכה מגלמים רק את הדינמיקה הפנימית.

« חזרה למילון מונחים