« חזרה למילון מונחים

מערכת פתוחה (open system), מערכת שיש עליה השפעה חיצונית ועל כן התהליכים בתוכה מתקיימים גם ביחס לתהליכים חיצוניים.

« חזרה למילון מונחים