« חזרה למילון מונחים

מציאות רבודה ומדומה ( AR/VR) (Augmented and virtual reality):

מציאות רבודה היא חוויה אינטראקטיבית של סביבה אמיתית שבה האובייקטים השוכנים בעולם האמיתי מוגברים על ידי מידע תפיסתי שנוצר על ידי מחשב.   מציאות מדומה היא חוויה מדומה שיכולה להיות דומה מאוד או שונה מאוד מהעולם האמיתי.

« חזרה למילון מונחים