« חזרה למילון מונחים

ניטרליות אקלים רעיון של השגת פליטת גזי חממה נטו אפס (Net Zero) דרך איזון פליטות באמצעות הקליטה הטבעית של כדור הארץ (פחמן דו-חמצני מהאוטמוספירה מתמוסס במימי האוקינוסים וכן נקלט ע"י צמחים בתהליך הפוטוסינתיזה)

« חזרה למילון מונחים