« חזרה למילון מונחים

ניתוח מגמה (Trend Analysis), הערכה כמותית של התנהגות מגמה מסוימת בעתיד, על סמך נתונים מהעבר והבאה בחשבון של גורמים העשויים לשנות את התנהגות המגמה.

« חזרה למילון מונחים