« חזרה למילון מונחים

זיהוי מחוללי שינויים המשפיעים על הארגון, ע"י סקירת גורמים ומגמות בתחומים הבאים: חברה, טכנולוגיה, כלכלה, סביבה ופוליטיקה.

« חזרה למילון מונחים