« חזרה למילון מונחים

נתוני עָתֵק ( Big Data)

תת-תחום של מדע הנתונים (data science), העוסק בכמויות עצומות של נתונים שמגיעים ממקורות שונים, שהטיפול בהם מחייב מיחשוב והעשויים לשמש לצרכי למידת מכונה.

« חזרה למילון מונחים