« חזרה למילון מונחים

סינרגיה (synergy), פעילות של המרכיבים השונים אשר מחזקת אחד את השני לאורך זמן.

« חזרה למילון מונחים