« חזרה למילון מונחים

סינתזת נושאים (Subjects Synthesis), שלב מתקדם במסלול הלמידה. לאחר העמקה בשני נושאים שונים באמצעות שתי טריאדות יעודיות, מוקדש מערך שיעור לבחינת הממשק שבין שני הנושאים יחדיו. שימוש בשיטות חשיבת עתיד לצורך סינתזה בין נושאים יכול להסתמך על שיטת "ון עתידים" (שיטה יעודית לסינתזת נושאים), "ריבוע התרחישים" (שיטה שניתן להשתמש בה הן עבור נושא אחד או עבור סינתזת נושאים), "תסריט עתיד" ו"גלגל עתידים" (על ידי בחירת תרחיש עתיד המשלב שני נושאים) וכד'.

« חזרה למילון מונחים