« חזרה למילון מונחים

סיעור טס"כפח (STEEP Storming), הינו אמצעי להעמקה בנושא עתידני חדש על ידי חשיבה אסוציאטיבית מובנית. ניתן לבצע ראשית את המיפוי באופן אישי או קבוצתי, ואז לפתוח את הדיון לכלל הכיתה, או לחלופין לקיים דיון קבוצתי למן ההתחלה. לאחר שלב החשיפה לנושא עתידני חדש (למשל, נשקים אוטונומיים) ניתן לבחור להתעמק בו על ידי שיטת "סיעור טס"כפח". הלומדים ממפים את נושא לפי 5 היטלי הטס"כפח (טכנולוגיה, סביבה, כלכלה, פוליטיקה, חברה), מעלים אסוציאציות שונות. ומחלקים באופן סובייקטיבי-ערכי את האסוציאציות לחיוביות, נטראליות ושליליות, תוך נסיון לאכלס את כל המשבצות.

« חזרה למילון מונחים