« חזרה למילון מונחים

סקר דלפי (Delphi Survey), קבלת חוות דעת קולקטיבית של קבוצת מומחים, בעזרת סבבים חוזרים של שאלון המהווה כלי של אינטראקציה קבוצתית אנונימית. בכל סבב יכולים המומחים לעדכן את עמדותיהם לאור ממצאי הסבב הקודם.

« חזרה למילון מונחים