« חזרה למילון מונחים

סריקת אופקים (Horizon Scanning), איסוף שיטתי של מידע על מגמות והתפתחויות מפציעות שעשויות להשפיע על הפעילות והאסטרטגיה של הארגון.

« חזרה למילון מונחים