« חזרה למילון מונחים

עוגני כשירות חשיבת עתיד (Future Thinking Anchors), מסלול הלמידה נפתח במספר מפגשי עוגני כשירות. במפגשים אלה מונחים היסודות ההכרחיים ללמידת חשיבת עתיד ומוקנים: רעיונות יסוד, מושגיים, עובדתיים או ערכיים, וכן מיומנויות בסיסיות. רק לאחר הנחת תשתית ראשונית זו ראוי להתקדם לשלבי העמקה ולבסוף יישום והתמחות.

« חזרה למילון מונחים