« חזרה למילון מונחים

עוגת העתיד שלי (Future Pie), עוגת העתיד שלי הינה שיטה לתרחוש בקנה מידה רחב ושטחי על פני נושאים רבים. שיטה זו רלוונטית הן לתלמידים בתחילת מסלול הלמידה שלהם אשר טרם התוודעו לנושאים עתידניים והן לתלמידים בסופו (או בשלב מתקדם) של מסלול הלמידה, לאחר שהתוודעו לנושאים רבים ומגוונים.

« חזרה למילון מונחים