« חזרה למילון מונחים

העולם של תקופתנו, המאופיין יותר ויותר ע"י Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity ובעברית: תנודתיות, אי-וודאות, מורכבות, עמימות.

« חזרה למילון מונחים