« חזרה למילון מונחים

עקרון השיתופיות (The Cooperation Principle), הוא תהליך שבו שתי ישויות או יותר פועליות יחדיו כדי לממש או להשיג יעד משותף בהצלחה. הערך המוסף של שיתופיות טמון ביכולתה להעצים את השותפים ולאפשר להם להשיג יחד מטרות שלא יכלו להשיג כל אחד לבדו. שיתופיות היא כלי רב עוצמה להשגת הישגים גבוהים יותר ופרודוקטיביות מוגברת, שכן יעילות קולקטיבית יכולה להגביר משמעותית את רמת השאיפות, המוטיבציה, המורל והחוסן לאתגרים של הקבוצה

« חזרה למילון מונחים