« חזרה למילון מונחים

ערכים (Values), עקרונות או אידאלים המנחים את שיפוטו, מידותיו והתנהגותו של הפרט. הערכים הם רכיב במטרות החינוך. מערכת החינוך תכוון לכך שהפרטים יהיו בעלי השקפת עולם מוסרית שתנחה את חייהם ופעולותיהם ותשתקף במחויבות לחברה ולמדינה.

« חזרה למילון מונחים