« חזרה למילון מונחים

הפוטנציאל (potential) הינו האפשרויות הגלומות במציאות כיום אשר ייצרו את השינוי בעתיד. לבחינת הפוטנציאל יש ערך רב בחשיבה לשינוי מערכתי.

« חזרה למילון מונחים