« חזרה למילון מונחים

"פיקציית נתונים" (Data fication)

"טיוח"/שינוי עולם הטבע והעולם החברתי על ידי שימוש טכנלוגי/דיגיטלי.

« חזרה למילון מונחים