« חזרה למילון מונחים

פיתוח בר-קיימא (Sustainable development)

הוא פיתוח העונה על צורכי ההווה מבלי להתפשר על יכולתם של דורות העתיד לענות על צורכיהם.

« חזרה למילון מונחים