« חזרה למילון מונחים

פערי מיומנויות (Skills gaps)

חוסר התאמה בין הכישורים הנדרשים על ידי שוק העבודה לבין אלו הקיימים בכוח העבודה. פערי מיומנויות אלו עלולים לעכב את יכולת של המעסיקים למצוא עובדים מתאימים ושל מחפשי עבודה למצוא מקום עבודה.

« חזרה למילון מונחים