« חזרה למילון מונחים

פער רלוונטיות (relevancy gap), מצב שנוצר במערכות כאשר מתקיימת אי הלימה עמוקה בין האופן שבו הם מתארים ותופסים את המציאות לבין המציאות שהשתנתה.

« חזרה למילון מונחים