« חזרה למילון מונחים

פרדיגמה (paradigm) היא תפיסת עולם כוללת ובלתי מודעת ברובה המנחה את הפעילות של פרטים ומערכות.

« חזרה למילון מונחים