« חזרה למילון מונחים

פתית שלג מקצועי (Occupation Snowflake), הינו כלי לחקירת עתיד מקצועי אפשרי, מתוכן קבוצה נבחרת של מקצועות שיש לתלמיד נטייה אליהם. הכלי ממקד את החוקר בהיבטים שונים של חיים מקצועיים שכאלה, אשר לא בהכרח נוגעים ישירות למקצוע, אך יכולים להשפיע על הבחירה בו כחזון מקצועי (השפעה על המשפחה, על הבריאות, על המצב הכלכלי וכד').

« חזרה למילון מונחים