« חזרה למילון מונחים

צימוד הדוק (loose coupling), צימוד שבו אירוע ברכיב אחד משפיע באופן ישיר על הרכיב האחר. במצב זה אין אוטונומיה רבה לגורמים השונים ונוצר תהליך דיטרמניסטי.

« חזרה למילון מונחים