« חזרה למילון מונחים

צימוד רופף (tight coupling), מצב שבו תהליך אחד נוטה להשפיע על אחר, באופן לא דיטרמניסטי. מצב זה משמר את האוטונומיה של המרכיבים, גם כאשר יש השפעה ברורה לאורך זמן.

« חזרה למילון מונחים