« חזרה למילון מונחים

צירי אי ודאות (Axes of Uncertainty), אי וודאויות בהתנהגותם של כוחות מניעים (מחוללי שינויים). מתבטאים באופן גראפי ע"י קו שבשני קצותיו מצבים מנוגדים של כוח מניע מסוים (למשל מצב חזק ומצב חלש).

« חזרה למילון מונחים