« חזרה למילון מונחים

צמיחה ירוקה (הגדרה של ארגון הOECD)

גידול בתוצר הלאומי הגולמי, תוך מניעת פגיעה בת-קיימא באיכותם ובכמותם של משאבי הטבע, ומיצוי פוטנציאל הצמיחה מתהליך השינוי עצמו.

« חזרה למילון מונחים